A kegyelmi eljárás intézése az Igazságügyi Minisztérium előtt

A kegyelmi eljárás intézése az Igazságügyi Minisztérium előtt
 
A kegyelmi eljárás során a miniszter által átruházott hatáskörben eljárva a parlamenti államtitkár elrendelheti a büntetés vagy a javítóintézeti nevelés végrehajtásának a köztársasági elnök döntéséig történő elhalasztását vagy félbeszakítását.

Ha a kérelmező kegyelmi kérelmet nem, hanem csak halasztási kérelmet kíván benyújtani, a halasztási kérelmet az első fokon eljárt bíróságnál vagy a bv. bírónál kell benyújtania.

Ha a kérelmező kegyelmi kérelmet nem, hanem csak büntetés-félbeszakítási kérelmet kíván benyújtani, azt a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokához kell benyújtani.

A miniszter által átruházott hatáskörben eljárva a parlamenti államtitkár – a büntetés végrehajtásának megkezdésére halasztó hatállyal – elrendelheti az elítéltnek a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában (a továbbiakban: Központi Kórház) vagy az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (a továbbiakban: IMEI) történő szakorvosi vizsgálatát. A szakorvosi vizsgálat időpontjáról a Központi Kórház vagy az IMEI értesíti a szabadlábon lévő elítéltet, a vizsgálat eredményéről vagy az elítélt távolmaradásáról tájékoztatja a minisztert.

A büntetés egészségügyi okból történő félbeszakítására vagy kegyelemre irányuló kérelmet (javaslatot) a bv. orvos vagy az illetékes egészségügyi intézet kijelölt orvosa írásban véleményezi.

A kegyelmi eljárás során személyes meghallgatásra nem kerül sor.

A miniszter állami és helyi önkormányzati szervet, hatóságot, köztestületet, gazdálkodó szervezetet, alapítványt, közalapítványt és egyesületet kereshet meg tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett, és ennek a teljesítésére legalább nyolc, legfeljebb harminc napos határidőt állapíthat meg.

A miniszter a kegyelmi kérelmet minden esetben – abban az esetben is, ha a kegyelem gyakorlása iránt nem tesz előterjesztést – felterjeszti a köztársasági elnökhöz.

A köztársasági elnök méltányossági jogkörben − indokolási kötelezettség nélkül − dönt, a miniszteri előterjesztés nem köti. A köztársasági elnök határozata a kegyelmi elhatározás napjával hatályos, de a miniszter ellenjegyzése szükséges a határozat érvényességéhez.

Back